RDV

Renault Dealer Vereniging

Disclaimer t.b.v. e-mail

Aan dit bericht inclusief eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De informatie in dit bericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en zijn uitsluitend bedoeld voor geadresseerde. Het verspreiden, vermenigvuldigen of toegankelijk maken van dit bericht aan anderen dan geadresseerde, op welke manier dan ook, mag alleen als wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geven. Externe e-mail wordt door RDV niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. RDV is op geen enkele wijze, evenmin indien de inhoud van dit bericht is gebaseerd op verkregen informatie van geadresseerde of via een derde, aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in dit bericht inclusief in eventuele bijlagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. RDV garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, gelieve de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het gehele bericht uit uw systeem te verwijderen. 

Contactgegevens

Voor vragen of een nadere toelichting over deze disclaimer kunt u contact opnemen via:

Renault Dealer Vereniging
Hoofdveste 32B
3992 DG Houten
Tel.: 088-8040506
Mail: secretariaat@renaultdv.nl